Zanikleobceobjekty

Navigace

Vítejte na stránkách o zaniklých obcích, objektech a samotách

Zánik lidských sídel není v dějinách ničím zvláštním a ojedinělým. V minulosti se často stávalo, že vesnice zanikaly v důsledku válečných událostí, epidemií, přírodních katastrof nebo prostě proto, že se v průběhu času ukázalo dané místo jako nevhodné pro trvalé osídlení. Nikdy se ale zřejmě nestalo, aby z pouhého lidského rozmaru zmizely z povrchu zemského běhěm několika let stovky obcí.
Tento nový jev přineslo až 20. století. Během druhé poloviny 20. století zaniklo na území dnešní ČR kolem 3000 obcí a osad.
Na těchto stránkách se snažíme alespoň z části přiblížit podobu a život v těchto dnes zcela nebo z velké části zničených obcích a osadách, a to převážně z oblasti Slavkovského lesa.