Zanikleobceobjekty

Navigace
Reklamní sdělení
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.

Vítejte na stránkách o zaniklých obcích, objektech a samotách

Zánik lidských sídel není v dějinách ničím zvláštním a ojedinělým. V minulosti se často stávalo, že vesnice zanikaly v důsledku válečných událostí, epidemií, přírodních katastrof nebo prostě proto, že se v průběhu času ukázalo dané místo jako nevhodné pro trvalé osídlení. Nikdy se ale zřejmě nestalo, aby z pouhého lidského rozmaru zmizely z povrchu zemského běhěm několika let stovky obcí.
Tento nový jev přineslo až 20. století. Během druhé poloviny 20. století zaniklo na území dnešní ČR kolem 3000 obcí a osad.
Na těchto stránkách se snažíme alespoň z části přiblížit podobu a život v těchto dnes zcela nebo z velké části zničených obcích a osadách, a to převážně z oblasti Slavkovského lesa.
Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah