Zanikleobceobjekty

Menu
Reklamní sdělení
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.

Jedním z nejzajímavějších míst v ašském výběžku je obec Podhradí. Původní název místa byl Neuburg a tímto názvem se někdy označuje zřícenina zdejšího hradu. I když z něho zbyla pouze věž, jednalo se o první stavbu v celé oblasti. Kromě hradu se zde nacházejí torza budov velkého zámeckého areálu a starý evangelický kostel Dobrého pastýře. Ze samotné obce toho také moc nezbylo. V minulosti zde žilo vždy mezi 1900 až 3000 obyvateli a to až do roku 1945. Dnes jich tu žije pouze 190. Po roce 1948 zde bylo zbouráno více jak 100 domů.

Jedním z nejzajímavějších míst v ašském výběžku je obec Podhradí. Původní název místa byl Neuburg a tímto názvem se někdy označuje zřícenina zdejšího hradu. I když z něho zbyla pouze věž, jednalo se o první stavbu v celé oblasti. Kromě hradu se zde nacházejí torza budov velkého zámeckého areálu a starý evangelický kostel Dobrého pastýře. Ze samotné obce toho také moc nezbylo. V minulosti zde žilo vždy mezi 1900 až 3000 obyvateli a to až do roku 1945. Dnes jich tu žije pouze 190. Po roce 1948 zde bylo zbouráno více jak 100 domů.
 Hrad tu byl postaven již v polovině 13. století. Jeho stavitelem byl rytíř Albrecht z Neubergu a první písemná zmínka je z roku 1288. Rytíři z Neubergu  ( někdy se uvádí Neippergu) byli v podstatě loupežníci a z hradu ohrožovali provoz na obchodní cestě do Saska. Došlo to tak daleko, že proti nim zasáhl i císař Karel IV., který hrad nechal rozbořit. Hrad byl ale vždy znovu obnoven a nájezdy se podnikali dál. Rod po meči vymírá v roce 1392 a hrad dědí Konrád Zedwitz, manžel Hedviky z Neubergu. Je to až neuvěřitelné, ale rod zde sídlí až do roku 1948, kdy odtud odchází hrabě Albrecht Zedtwitz. Hrad byl zničen požárem v roce 1647.
 Nové renesanční sídlo nechali Zedwitzové postavit někdy kolem roku 1750. Předpokládá se, že to tehdy byla stavba o dvou až třech křídlech. Jednalo se o Horní zámek a o něco později byl postaven Dolní zámek. V areálu bylo ještě několik hospodářských budov, zámecký park a skleníky. Zajímavostí jistě byl zámecký vodojem, který tehdy vodou zásoboval celou vesnici. Horní zámek v roce 1902 z větší části vyhořel a zbylá část se do roku 1930 využívala na sklady a poté se proměnil ve zříceninu. Dolní zámek přetrval o něco déle. Po odchodu posledního pána jej dostaly do užívání státní statky a poté to šlo již hodně rychle. Zámek chátral a v roce 1965 se začalo s jeho likvidací.

  Fotografie pořízené 5.3.2016

KOSTEL   

Kostel je nejzachovalejší památkou Podhradí. Byl postaven mezi roky 1470 až 1490 za Jindřicha Zedwitze. V roce 1682 proběhla jeho přestavba v raně barokním slohu a v této podobě jej vidíme i dnes. Byl nejstarším evangelickým kostelem na území Rakouska – Uherska. Zajímavý je jeho interiér. Je celý dřevěný a při jeho stavbě se používaly pouze dřevěné hřeby a klíny. V kostele jsou stále funkční varhany z roku 1817. I hodinový stroj z roku 1893 je ještě v chodu a každý den se musí natahovat. Mezi silnicí a kostelem jsou dva pomníky obětem válek. Ten starší byl odhalen 11. 6. 1893 a týkal se válek v letech 1848, 1859 a 1866. Po druhé světové válce byl odstraněn. Znovu obnoven a umístěn ve zdejším kostele byl v roce 1998 a na své původní místo se dostal až v roce 2011. Druhý patří obětem první světové války a byl odhalen  29. 7. 1925.

Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah