Zanikleobceobjekty

Menu
Reklamní sdělení
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.

Období zániku: 1945 - 1950
Počet domů/obyvatel: 20/100
GPS: N 50.09592   E 12.56653

Jednalo se o menší obec, ležící jihozápadně od Sokolova na okraji Slavkovského lesa na potoku stejného jména. Jako jedna z mála zdejších obcí, byla na zdejším území prokazatelně založena Slovany. První písemné zprávy o obci pocházejí z Leuchtenberských lenních knih, kde je obec zapsána roku 1370 jako Lyba a tento rok je také zapsána, jak uvádí Hlášení spolku pro historii Němců v Čechách, jako den Oden Lyba. Roku 1525 je obec uvedena v Loketské urbáři jako Lyba. Roku 1542 je zapsána jako Lieba, dle Hlášení spolku pro historii Němců v Čechách. V zemských deskách z roku 1600 je uvedena jako Liebau. V zemských deskách z roku 1604 je uvedena jako Libaw a v dalších zemských deskách z roku 1630 je uvedená jako Liba. V berní rule z roku 1654 je zapsána jako Liebaw, v Tereziánském katastru z roce 1714 /14. Rust./ jako Liebau. V roce 1725 je v zemských deskách zapsána jako Dorf Liebaw. Sommer jej roku 1847 zapsal jako Libau a Liebau. V roce 1885 je uvedena v Lexikonu obcí uvedena jako Liebau a také jako poprvé Libava. České pojmenování od II. pololetí pak již dále znělo Libava.

V roce 1936 bylo v obci 36 domů s celkem 204 obyvateli.
V obci v té době bylo 36 žáků školy. Obyvatelé se živili hospodařením na polích, docházením do dolů nedalekého Sokolova a obchodem. V obci byly dva mlýny. Jeden, nazývaný Libavský mlýn (Libauer mühle) a nacházel se dva kilometry proti proudu Malé Libavy. Druhý se nacházel přímo ve středu obce.
Poštovní úřad v obci nebyl, ten se nacházel v Kynšperku.

Obec měla  svou místní zajímavost, a to, že z dvaceti domů, které tehdy obec měla, celkem 7 patřilo lidem se jménem Fritsch. Proto se obci také často říkalo Fritschendorf. Z nich dále ještě 4 se jmenovali Josef, takže místní pošťáci vždy měli problémy s doručováním dopisů v této vesničce. Dále se v obci se nacházela jedna menší kaple. V roce 1825 byla vyčleněna pro potřeby školy jedna budova, kde sídlila jednotřídní škola. V průměru ji navštěvovalo celkem 40 žáků. V roce 1890 zde byl založen spolek dobrovolných hasičů, který měl 38 členů. Roku 1891 bylo založeno zemědělské kasino, které mělo 130 členů. Zajímavostí bylo, že se v obci nacházela kancelář banky Raiffeinsenkasse, která byla společná pro velký okruh okolních vesnic.

V obci byly nejvíce rozšířené třešňové a jablečné stromy, na polích se pěstoval brambory a obilí. Osada Krainhof, součást vsi Libavy, se nacházela výrazně výše na svazích kopce. V posledních letech se v ní nacházelo 18 domů se 79 obyvateli. První písemné záznamy o ní se objevují ve Šlikovském urbáři v roce 1525, kde je vesnička zapsána jako Granhof. V roce 1604 se v zemských deskách objevil záznam granhoffu, v dalších zemských deskách z roku 1630 pak Crainhoff, v Tereziánském katastru z roku 1713 pak jako Cranhoff, v roce 1742 jako Krahof a v roce 1785 jej Schaller popisuje jako Krainhof.  Původ názvu osady je nejasný. Základ slova, hof, naznačuje, že se zde nacházel větší pachtovní statek – tzv. Maierhof. Zřejmě kolem něj se pak rozkládaly domky pracovníků statku.

Nafoceno: 2016

Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah