Zanikleobceobjekty

Menu
Reklamní sdělení
Dogsporthttps://www.dogsport.czNabízíme specializovaný sortiment nejen pro psí sportovce.
Vavito - dřevěné hračkyhttps://www.vavito.czKrásné dřevěné a ručně vyráběné hračky rozvíjející jemnou motoriku dítěte, kreativitu a fantazii

První zmínky o obci:      1370
Zánik obce:                  1945
Nadmořská výška:         744 m
Počet obyvatel / počet domů: 300 / 50
GPS souřadnice:  N 50.08658  E 12.61801  

Vesnice Ostrov se rozkládala přibližně půl kilometru jižněji od zaniklé obce Týmov. Stávala v překrásné přírodě, na náhorní plošině mezi Kostelní Břízou a Smrkovcem.
První zmínka o vsi pochází z roku 1370, kdy je také zapsána v leuchtenberských lenních listech, a to pod názvem Werde. 
O vsi se zachovaly jen skromné záznamy. Jako kolonizační vesnice byla často rozdělena mezi několik vlastníků. V 16. století patřila soudně pod Kynšperk, některé z usedlostí a dvorů vlastnili v té době Jobst z Hlavna, nebo Jeroným ze Štampachu.
Po třicetileté válce patřila část ke statku Žitná Anny Margarety z Hlavna a část vlastnil bohatý Adam Melchior z Mossern.
Kolem roku 1847 je zde evidováno 52 domů, ve kterých žilo 343 obyvatel. Děti ze vsi Ostrova a okolí (Týmov a Zadní Domky), kterých bylo kolem osmdesáti, navštěvovali místní školu. Kdy přesně škola vznikla, není známo,ale již na soupisu nemovitostí z roku 1847 je škola uvedena společně s hospodou. Původně se nacházela v roubeném stavení, jehož část se využívala jako učebna. Na přelomu století byla přestavěna na kamennou stavbu. Ve zděné části objektu se nacházel učitelský byt a třída. Pro větší nároky školy byla budova kompletně v letech 1904 – 1905 znova přestavěna do rozměrů, ve kterých vydržela až do svého zbourání v roce 1946.
Ostrov se stal samosprávnou obcí oproti okolním vsím poměrně pozdě, a to až v roce 1877. Počet jeho obyvatel od 18. století pomalu klesal,jelikož vydělávat si na živobytí v drsném horském podnebí nebylo jednoduché. Úroda z chudých políček stačila s bídou na obživu. Chov dobytka na tom nebyl o mnoho lépe. Obyvatelům proto nezbývalo nic jiného, nežli za prací docházet do průmyslového Sokolovska.
V období těsně před druhou světovou válkou zde žilo 230 obyvatel. K obci vždy patřil mlýn na potoku Malá Libava se jménem Mühlpeint se stejně znějícím statkem položeným o něco výše.

Obyvatelé obce velice často nacházeli v okolí svých domovů pozůstatky válečné výzbroje, které pocházely z třicetileté války. Jednalo se hlavně o podkovy, šavle či jednotlivé součásti vojenské výstroje. Několikrát došlo i k nálezům válečných hrobů, pozůstatků po tehdejších tvrdých bojích. Protože počet obyvatel byl příliš malý, nežli by mohl nějak výrazněji proti vojsku postupujícím krajinou, zasáhnout, předpokládala už německá vlastivěda z roku 1898, že v okolí Ostrova muselo za třicetileté války dojít, když ne k bitvě, tak alespoň k větší šarvátce.

Nafoceno: Duben 2016

Obec je zcela zničena, zbylo jen několik sklepů, patníky podél starých cest a sem tam zbytky stavení.
Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah