Zanikleobceobjekty

Menu
Reklamní sdělení
english1to1 - výuka angličtinyhttps://www.english1to1.czSPEAKING IS EASY - obecná a obchodní angličtina, konverzace, děti, maturanti, Cambridge zkoušky.
BabiesLove - Licence pro dětihttps://bak-shop.pageride.comLevné licenční oblečení a doplňky s motivem Mickey, Minnie a další...
Servis a opravy oken a dveříhttps://www.oknoservis1.czseřízení oken,dveří servis oprava oken a dveřÍ výměna těsnění,kování oken a dveří,

První zmínka: rok 1352
Zánik: r.1950 - r.1960
Počet obyvatel: r.1921 - 673 obyvatel / 135 domů
GPS souřadnice: N 49.73278   E 12.60389

Pořejov je jednou z mnoha zaniklých obcí v Českém lese. Nacházela se 6 km od Tachova. První zmínka o obci (Pozieyow) pochází z roku 1352. V té době zdejší rytířské sídlo vlastnil Dluhovoj „de Czernak“.V roce 1728 byla ves připojena k Tachovskému velkostatku. Během času se ves rozrůstala. Roku 1662 je ve vsi doloženo 49 poddanských usedlostí, v roce 1938 135 usedlostí s 589 obyvateli. Zdejší obyvatelé se živili zemědělstvím, řemesly denní potřeby, ale i výrobou perleťového zboží.

Před rokem 1945 stával ve vsi gotický kostel, fara, zámek s vodním příkopem, panský dvůr, synagoga, ale i pivovar a několik hospod. Dnes zde najdeme pouze kamenné rozvaliny a několik sklepů, které dávají matně tušit dávné doby. Rybníček s kamennou hrází, nalézající se uprostřed rozvalin, je pozůstatkem bývalého vodního příkopu. V jeho těsné blízkosti by člověk jen stěží hledal rytířské sídlo. Fara, hospody, obchody i škola zanikly beze stop. Jejich poloha se dá určit pouze podle starých planu vsi.

Rychlý konec vsi začal v květnu roku 1945 společně s koncem 2. sv. války. Postupující americké jednotky zde byly napadeny vojáky jednotek SS, které byly ukryty v lesích severně od Pořejova. Kvůli nim američané začali vesnici odstřelovat. Při bojích shořelo 32 domů, zbylé byly poškozeny, a to včetně kostela, synagogy a zámku. Během bojů zemřeli dva lidé. Tato bojová epizoda světové války přispěla velkou  měrou k rychlému vysídlení obce.
 V roce 1946 zůstal v polorozbořené vsi pouze farář a pět německých rodin. Po jejich odchodu v roce 1948 zůstala vesnice zcela opuštěna a již  jen chátrala.
V roce 1956 zde ze 141 domů zbývalo jen sedm zachovalých staveb se střechami, počítáno včetně fary a kostela. Postupem času  podlehlo i těchto posledních sedm statečných.
Nejdéle odolával kostel sv. Bartoloměje, ale i ten byl v roce 1971 rozbořen. Dnes místo, kde stával kostel připomínají pouze vzrostlé kaštany rostoucí nedaleko silnice. Záhy po zboření kostela se ves změnila na řízenou skladku komunálního odpadu pro město Tachov.
Dnes je okolí po rozsáhlé rekultivaci a odstranění zbytku skládky. To ovšem  neznamená, ze pohled na rozvaliny není velmi smutný.

Současné fotografie byly nafoceny v dubnu 2019

Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah