Zanikleobceobjekty

Menu
Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.

První zmínky: r.1567
Zánik obce: r.1953
Nadmořská výška: 590m
Počet obyvatel / domů: 196 / 31
GPS: N 50.23826   E 13.03689

Stará Ves je zaniklá vesnice ve vojenském ůjezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary. Ležela v Doupovských horách čtyři kilometry jihozápadně od Kyselky v nadmořské výšce okolo 590 metrů. Katastr obce měřil  3,92 km².

Stará Ves patřila zpočátku ke hradu Loket, jehož majitelem byli tehdy Hrabišici z Rýzmburka. První písemná zmínka o vsi pochází ze 13. století, kdy ji spolu s tzv. šemnickými statky získal cisterciácký klášter v Oseku. Ves byla zproštěna od závislosti na Lokti a patřila poté k šemnickému újezdu oseckého kláštera. Během husitských válek sice klášter tento majetek ztratil, ale oficiálně se ho vzdal až v polovině 15. století, kdy celý újezd postoupil opat Johann králi Jiřímu z Poděbrad. Stará Ves se poté spolu s ostatními vesnicemi šemnického újezdu stala královským darem, připojeným k panství Andělská Hora. Pobělohorské konfiskace postihly i majitele Andělské Hory Linharta Collonu z Felsu, jemuž byl majetek zkonfiskován a následně prodán roku 1623 Heřmanu Černínovi z Chudenic, který všechny získané statky spojil v panství Kysibl (Stružná). U tohoto panství zůstala Stará Ves až do roku 1850, kdy se stala samostatnou obcí. Ves se původně vyvinula z několika velkých statků, stojících na horním okraji pozdější vesnice. Na ně navazovaly částečně na malé terase uprostřed vsi domy malých sedláků a domkářů. Dlouho se zde udržely dřevěné a hrázděné stavby. V roce 1654 zde podle zápisu berní ruly žilo 7 sedláků, pět z nich mělo kromě polí i kus lesa. Dále zde bylo 5 chalup, dvě ale byly pusté a tzv. na obci žilo pět poddaných, kteří však měli také dost dobytka. Celkem bylo tehdy ve vsi 17 potahů, 22 krav, 29 jalovic, 2 prasata a 7 koz. I když tu byly 2 pusté chalupy, uváděla berní rula, že: „Tato ves má stavení dobrý, rolí žitný i pšeničný, leží v horách, luk s potřebu, dobytkem stojí, živnost jejich dřívím sekání a šindelem dělání.“ V horní čáti vsi stávala dřevěná kaple Panny Marie a ve vsi bývalo také sousoší Nejsvětější Trojice z roku1751. V letech 1869-1900 byla ke vsi připojena jako osada také ves Mlýnská. V roce 1895 žilo ve vsi 207 obyvatel, na počátku války v roce 1939 již jen 105 obyvatel. Po vysídlení německého obyvatelstva po 2. světové válce, zde zůstal pouze 1 obyvatel a Stará Ves byla dosídlena. V roce 1950 je zde uváděno 22 stálých obyvatel. Avšak po začlenění do Vojenského újezdu Hradiště na počátku 50. let 20. století byla obec znovu vysídlena, opuštěna úplně a postupně zanikla.

Dnes lze na místě někdejší obce Stará Ves nalézt jen malé zbytky základů domů. pár sklepů a studny.  Cesty, vedoucí do Staré Vsi z Mlýnské nebo Svatoboru, dále existují.

Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah